การสัมนาระดับผู้นำ
 
เดือน 1
 
เดือน 2
 
เดือน 3
 
เดือน 4
 
เดือน 5
 
เดือน 6
 
เดือน 7
 
เดือน 8
 
เดือน 9
 
เดือน 10
 
เดือน 11
 
เดือน 12
 
สรุปคะแนนท่องเที่ยว
คะแนนเป้าหมาย 120,000 คะแนน
คะแนน Q10-Q11 0 คะแนน
คะแนน Q12 0 คะแนน
คะแนนอัตราการคืนสินค้า คะแนน
คะแนนรวมที่ได้ ณ ปัจจุบัน 0 คะแนน
คะแนนรวมที่ขาด 120,000 คะแนน
จำนวนเดือนที่เหลือ 12 เดือน
ยอดเฉลี่ยที่ต้องทำต่อเดือน 10,000 คะแนน
หรือ 190,476 พีวี

ผู้มีสิทธิ์ร่วมสัมมนาระดับผู้นำ ต้องดำรงคุณสมบัติเป็นนธอ.ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป และสะสมคะแนนท่องเที่ยวตามที่กำหนด