ยอดซื้อส่วนตัว (พีวี)
ยอดซื้อของสมาชิก (พีวี)
ยอดกลุ่มซื้อ (พีวี)
เลือกจำนวนดาวน์ไลน์ (สายงาน)
รายได้ที่ได้รับ
รายได้จากส่วนลด
ยอดซื้อส่วนตัว 6-21%
บาท     
รายได้จากส่วนลด
แตกต่าง 6-21%
บาท     
รายได้จากส่วนลด
ผู้นำ 6%
บาท     
รายได้จากส่วนลดพิเศษ
ทับทิม 2%
บาท     
รวมรายได้ทั้งหมด
บาท